Now, the tap targets on krakow.pl are much too smaller for touchscreen consumers. They should be not less than a forty eight pixels height and width with at least 32 pixels of additional Place on all sides.Favicons are classified as the tiny icons that show up next to your website’s identify or URL in a browser. They are often shown in the handle… Read More


2014-12-31T12:twenty five:40.344+01:00Ostatni.Dzisiaj ostatni dzień roku i ostatni na czas jakiś article...Od jakiegoś czasu u nas czas podsumowań, wyciągania wniosków i strategyów, zatem ołówek i kartka u nas ostatnio cały czas w ruchu. I również "głowa". Nieustające próby pogodzenia dla nas spraw ważnych i istotnych. Poszukiwania … Read More